Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Cảm Tác Riêng Ta       (Từ Riêng Ta của Kim Oanh)

.....Phải chi biết nói...phải chi,
Thì đâu để mất những gì ta mơ.
Nếu mà cứ cố chần chờ,
Giờ ta đâu phải bơ vơ giữa đường !

Tưởng yêu nên tự dối lòng,
Bây giờ phải chịu long đong đường trần.
Chỉ cần một phút tần ngần,
Thì đâu vấp ngã ngay lần đầu tiên

Cuộc đời đã đủ muộn phiền,
Giữ làm chi nữa nỗi niềm riêng ta...


Hai Lúa