Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Cảm Tác Riêng TaRiêng Ta!


Trong đời đừng nói..phải chi…
Thì ta đã được những gì ta mơ
Trong đời đừng phút ..chần chờ
Thì ta đâu phải bơ vơ giữa dòng
Tình yêu đừng tự..dối lòng…
Thì chân đâu vấp long đong đường trần
Tình yêu đừng phút ..tần ngần…
Tình ta đã đẹp được lần đầu tiên.
Cuộc đời dù lắm muộn phiền
Thì thôi giữ lại những gì…riêng ta!

Kim Oanh
***(Từ Riêng Ta của Kim Oanh)

.....Phải chi biết nói...phải chi,
Thì đâu để mất những gì ta mơ.
Nếu mà cứ cố chần chờ,
Giờ ta đâu phải bơ vơ giữa đường !
Tưởng yêu nên tự dối lòng,
Bây giờ phải chịu long đong đường trần.
Chỉ cần một phút tần ngần,
Thì đâu vấp ngã ngay lần đầu tiên
Cuộc đời đã đủ muộn phiền,
Giữ làm chi nữa nỗi niềm riêng ta...


Hai Lúa