Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Ừ Buồn Thì....


      (Cảm tác Tưởng Quên ... Vẫn Nhớ của Khiếu Long)

Ừ không có em anh buồn đôi chút
Ừ còn em thì không phút nào vui
Hớp cà phê vị đắng lẫn ngọt bùi
Ngoài cửa kính mưa ngậm ngùi rơi tủi

Ừ biết là buồn chắc cũng không sao
Ừ nhưng tim yêu luống những nghẹn ngào
Mong bất chợt hôm nào quay trở lại
Bên quán sầu hai tượng đá cùng đau

Ừ buồn thì buồn chắc cũng không sao
Miệng nói thế nhưng lòng đang dâng bão

Kim Oanh