Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Tâm Hồn Cha Mẹ


Tâm hồn Mẹ đầy lòng nhân ái
Tâm hồn Cha vững chảy vượt nan
Nghĩa tào khang Mẹ Cha gìn giữ
Mực thủy chung tròn đạo phu thê

Khởi sự nghiệp quê nghèo tay trắng
Gắng công làm dành dụm chắt chiu
Lo đàn con mưa sớm nắng chiều
Khôn lớn học điều hay lẽ phải

Rồi mai đây công thành danh toại
Bước vào đời đường ngập trải hoa
Kiến thức nhận đâu là cạm bẫy
Đạo đức đầu con hãy vững tin

Chân lý đúng, ta người quyết định
Vị nể tình làm trái kỷ cương
Chỉ lần sai lầm lỡ bước đường
Đạo đức trái xem thường Cha Mẹ

Lời nhắn nhủ con đừng coi nhẹ
Bởi Mẹ Cha trãi nghiệm đời qua
Danh lợi hám đâu là cuộc sống
Thủ túc tình Mẹ ngóng Cha mong

Bấy nhiêu đủ an lòng Cha Mẹ
Tạm biệt con nhẹ gánh lên đường
Vui vẻ đến "Vườn Hoa Thế Giới"

Pleiku 1-8-2011
Lê Kim Hiệp