Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Ngắm Thu Nơi Xóm Ven Sông


Dịch Thơ: Mai Lộc
Thơ Tranh: Kim Oanh