Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Du Tử Ngâm


Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh