Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Khúc Ngâm Của Người Lãng Tử


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh