Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Cạn Ưu Phiền!


Đong đầy một chén trăng cay
Nửa cay viễn xứ nửa say quê nhà
Cuộc sống theo dòng hối hả
Đêm buông mình tình vật vã gầy hao

Biển người cuộc sống ba đào
Mộng tìm lại chốn thuở nào bình yên

Rót đầy một chén ưu phiền
Uống cạn phiền não! Hồn nhiên cuộc đời….


Kim Oanh
24/3/2012