Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Vĩnh Long Yêu Mến Ngày Nào


( Cảm xúc từ Vĩnh Long Quê Hương Mến Yêu của Ngô Quang Diệp)

Còn đâu ngày tháng Vĩnh Long
Chia tay từ giã còn trông chi về
Xa rồi người bạn chân quê
Trà Ôn Măng Thít lối về Bình Minh
Người đi còn nhớ chút tình
Những đêm trăng sáng đôi mình ngày xưa
Cổ Chiên ngày ấy tiễn đưa
Phà vừa tách bến gọi mùa sang thu
Trung Chánh tạc khối mây mù
Giăng giăng sầu nhớ thiên thu tượng buồn
Biệt người mưa khóc luôn luôn
Dòng sông dâng nước bắt nguồn người qua?
Lở bồi vun đấp phù sa
Chờ ai trở lại mặn mà Vĩnh Long
Yêu xưa khép kín cửa lòng
Người em gái Vĩnh bên song ngày nào


Kim Oanh
18/8/2014