Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Ghẹo Thu


Thu về ướp lá ghẹo tha nhân
Cơn gió heo may cũng góp phần
Hoàng Dũng

Mắc cở tình thu phút phân vân
Trong thu lá ngủ chẳng ngại ngần
Gió lay nhè nhẹ ru giấc mộng
Thu về đừng vội ... nhé thi nhân.

Kim Oanh