Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Đan Thu Thành Quạt


Trưa đi tôi lượm lá vàng
Đan thành chiếc quạt ẩn tàng mùa thu
Gửi trong từng lá hoang vu
Những màu mực, những ngôn từ của tôi

Khi nào mùa hạ đến chơi
Xin em phe phẩy những lời tôi bay
Lời tôi rụng nhẹ lên vai
Nằm nghe giấc ngủ em say một lần

Trong từng chiếc lá đỏ, vàng
Là màu rung cảm mỗi lần gió bay
Mùa thu vạn lá rơi đây
Tôi xin đan hết lời này gửi em

Hoài Tử