Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Hoa Cỏ Mong Manh


( Từ Vạt Nắng Mong Manh của Đông An)

Làm thân hoa cỏ cố nhoi
Hứng giọt sương sáng tơ trời lững lơ

Lá sầu vẽ nốt vần thơ
Đan tình thu nhớ ngu ngơ bên đường

Chờ người lữ khách vấn vương
Khúc hòa cung ái đêm trường vọng đưa

Trăng sa đủ soi cho vừa
Sóng mắt gợn ánh đong đưa người về

Gió rét song vắng tái tê
Bóng câu khuất nẽo hẹn thề vụt bay

Tượng sầu hoa héo tàn phai
Ngóng vời hóa đá hình hài thiên thu

Thủy chung chôn kín mộ sâu
Biền biệt cách trở mưa Ngâu bắt cầu

Kim Oanh
Tháng 7/2014