Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Cho Đến Cuối Cuộc Đời - Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh

Một mai khi anh xa vắng
Biển sẽ  là anh, mang sóng vỗ về em....âm thầm từng ngày sóng ru...âm thầm....


Sáng Tác: Trúc Hồ
Tiếng Hát: Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh