Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Thơ Tranh: Mẹ


Thơ: Biện Công Danh
Thơ Tranh: Kim Oanh