Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Áng Phù Vân


Nước lớn bìm bịp kêu vang
Chờ ai múc ánh nắng vàng hắt hiu
Thuyền rời tách bến một chiều
Sông xưa thắt thẻo tiêu điều khách qua

Dấu yêu biệt xứ quan hà
Điêu linh khắp nẻo trời xa đoạn trường
Còn chút gì nhớ quê hương?
Thuyền đi bến đợi tình vương sông dài

Ngửa trông mây khói u hoài
Gục đầu sóng nước bóng phai nhạt dần...
Tháng ngày tợ áng phù vân
Cuộc đời qua vội tình trần thế thôi!

Kim Oanh