Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Nước Mắt Còn Tươi


Sương vừa tan
Em chợt bàng hoàng
Người vội vã
Đi không ngoảnh lại

Mắt ráo hoảnh
Nhưng lòng sướt mướt
Em cất bước
Dòng đời dốc trượt

Sướt thịt da
Nước mắt lưng tròng
Đau...đau lắm
Nhũ lòng đừng khóc

Bởi không anh
Thương tiếc chạnh lòng
Cố gượng cười
Nước mắt còn tươi.

Kim Oanh