Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Người Về (pre75) - Phạm Duy - Thái Thanh

Sáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát: Thái Thanh