Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Họa: Thí Chủ Và Trăng


      (Họa bài Thí Chủ Và Trăng của Kim Oanh)

Cái thân quanh quẩn sân chùa
Mà tâm giao động gió mùa nắng êm
Trăng soi bóng mái chùa nghiêm
Sao đôi mắt lụy, hiện tiền nhân duyên

Trăng thiền , thí chủ cũng thiền
Lụa tơ trăng dệt, oan khiên người sầu
Vẽ vời người đã quên lâu
Bão giông, mưa tạt làm nhầu lối yêu
Thở ra, thoảng gió hắt hiu
Hít vào, tạp niệm gợi nhiều lời riêng

Trăng tròn khuyết phải là duyên
Biển sông nào giữ được hình bóng trăng?
Thì thôi biển cách sông ngăn
Chổi khua nốt nhạc nhặt khoan tháng ngày
Bốn mùa nhánh lá lắc lay
Ấy là vì gió liêu trai ghẹo mình/ chứ đâu tự mình !

Phạm Tương Như   
Aug.  31  2012