Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Vốc Hết Tình Này


      (Từ Vốc Hết Tình Này của KimOanh)

Đêm tàn rượu nhạt ngấm men say
Lơ lửng lưng trời gió cuốn mây
Liễu rũ, hồn vương sương lạnh lẽo
Cội tùng, cánh nhạn đậu nơi này!


Phương trời cạn chén tình tri kỷ
Quê mọn thuyền trăng chở bóng ai
Tình bạn bắt nguồn men rượu mới
Mong sao hạnh phúc mãi đong đầy!

Dương Hồng Thủy 

(21/03/2012)