Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Serenade - Dạ khúc Thái Thanh & Nana Mouskouri - Ghé Mi Sầu


Thơ Cảm Tác & Thơ Tranh: Kim Oanh


1/ Schubert - Serenade  2/ Dạ Khúc Tiếng Hát Thái Thanh - Sérénade Tiếng Hát Nana Mouskori

 

Sérénade - Franz Schubert(1716)
Lời Việt: Phạm Duy (1948)