Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Về Đâu Lữ Khách!


 (Từ Mãi Vắng Đồi Yêu của Lê Kim Hiệp -Tặng Bảy!)

Lữ khách! Lữ khách!
Sầu cô quạnh!
Miền giá lạnh nỗi đơn côi
Ngỡ nụ hồng ấm bờ môi
Nay khuất bóng em tôi...
Trăng ngập lối!
Cao Nguyên chơ vơ
Chân lạc bước
Mưa ngập trời
Sướt mướt tình ai
Lắng nhẹ tai
Trên đồi vắng
Ngơ ngác thông sầu
Lữ khách về đâu!?

Kim Oanh