Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Ca sĩ Thanh Lan - Tuổi Biết Buồn 1973


Sáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát: Thanh Lan
Thực Hiện: flemst
(Trong phim Trường Tôi)