Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Một Chút ...
Một chút nhớ một chút thương
Hong xanh kỷ niệm con đường em qua
Một chút gần một chút xa
Từ trong tiền kiếp đã là của nhau

Một chút buồn một chút đau
Đưa tay hái nụ tình sầu cho em
Một chút lạ một chút quen
Bâng khuâng giọt nắng ru mềm nhẹ rơi

Một chút tả một chút tơi
Bỏ nhau rồi đứng bên đời rưng rưng
Một chút tại một chút nhưng
Thôi em xin một chút đừng dối gian

Khiếu Long