Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Một Chút... Tình


Một chút nhớ cả đời thương
Như hình với bóng trên đường anh qua
Dẫu khi gần phút chợt xa
Mình duyên tiền định mãi hoài của nhau

Một chút buồn mấy thuở đau
Cùng anh chia nửa gánh sầu với em
Bờ bến lạ vắng người quen
Ngẩn ngơ nắng hạ bên thềm lặng rơi

Một chút mưa gió tả tơi
Chờ mong khắc khoải khóc người rưng rưng
Không là tại cũng chẳng nhưng
Dù cho tình lỡ xin đừng dối gian

Tiểu Vũ Vi