Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Tình Lịm Tắt


Lâu rồi chim di rời phương Bắc
Để lại đây tuyết phủ màu tang
Quanh gốc thông già tình lịm tắt
Lá ngừng trôi suối nhỏ vương mang

Đem giòng lệ cứu hàng mi dại
Ngữa lên trời tìm ánh sao mai
Vu vơ ngắm đèn khuya vắng bóng
Suối cạn dần thân lộ gốc thông

Lại bến xưa người trong giấc ngủ
Lạnh sương đêm hòa khúc hoang vu
Cành khô lặng đan cùng mây xám
Gót điêu linh dày xéo ngàn thu

Mai này không người bên sông đợi
Khúc ai bi cuồn cuộn khắp nơi
Đông mang gió tuyết chôn màu nhớ
Lấp tình xưa kín đáy mộ khô

Bỏ cả sau lưng lại cho đời.

Lê Kim Hiệp
ThuCali 2007