Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Thuyền Lá Đêm Thu


Lá mùa vàng chở đầy thuyền 
Ghé qua bến đợi gợi niềm nhớ nhung
Kết tâm hàn lại vết chùng
Ơi thu bên ấy trùng phùng hay chăng

Hồ thu loang loáng ánh trăng
Đêm giăng lành lạnh vai hằn hơi sương
Thuyền lá ghé bến sông tương
Nhóm tình khơi lửa mùa vương ấm lòng

Mây giăng u ám sang đông
Gom hết rừng lá sưởi hồng môi phai
Ru êm giấc mộng mị dài
Trải hết đời lá cho ai ngủ vùi!

Kim Oanh