Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Em Và Biển


Xa em hơn một tháng rồi
Biển ơi, anh khẽ gọi lời thương yêu
Buồm xa như những cánh diều
Với em anh nói riêng điều này thôi 
Ta nhờ sóng trả về khơi
Vắng em gặp biển, đâu nguôi mặn mà.....

Hhai