Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Họa: Thí Chủ Và Trăng

   

    (Từ Thí Chủ Và Trăng của Kim Oanh)

Trăng Mơ màng tỏa vườn Chùa
Ngàn hoa sương ẩn hương lùa nhẹ êm
Thoảng quanh sân lặng tự nghiêm
Hương thơm tan loãng ưu phiền nghiệt duyên

Trăng ơi rọi sáng ánh Thiền
Tịnh tâm bái sám chao nghiêng lòng sầu
Hướng về cõi Phật bấy lâu
Câu kinh tiếng kệ quên lần ngàn yêu

Trăng đêm tỏa sáng hắt hiu
Mờ mờ nhân ảnh tiêu điều khúc riêng
Se lòng duyên lại mơ duyên
Hòa âm phối cảnh tịnh Thiền với Trăng

Đạo đời hai vách song ngăn
Bụi trần rũ sạch sương giăng bao ngày
Trăng treo khóm trúc gió lay
Mông lung huyễn hoặc..thẳng ngay tự mình

Dạ Dung