Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Mộng Vàng - Phạm Duy - Lệ Thu (HL)


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Phạm Duy
Tiếng Hát: Lệ Thu
Thực Hiện: Hong Lien