Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Bạch Đằng Giang - Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne

Khai mạc chương trình văn nghệ trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2013

Nhạc và Lời: Lưu Hữu Phước
Hoà Âm: Viết Chung
Ca trưởng: Nguyễn Xuân Kính
Đàn: Nguyễn Xuân Minh


Thực Hiện: daoman70