Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Mãi Vắng Đồi Yêu


Một năm có mấy lần xuân mới
Chợt một ngày đến được đồi yêu
Lúc nắng xuân sắp ngã về chiều
Khách viễn xứ vào đêm hoà điệu

Chiều Pleiku mang về lạnh giá
Aó tàn không đủ  ấm thân đơn
Rượu cần say, nhạc nóng dỗi hờn
Dư vị tình lắm cay nhiều đắng

Hung tin dử cặp môi hồng vắng
Bởi ngông cuồng trong cuộc yêu đương
Tay ôm nghe tim mình rỉ máu
Đông lạnh dần chôn chặt tuỷ xương

Thơ thẩn lần lên viếng đồi thăm
Nơi em nghỉ bên giàn hoa tím
Màu con gái lắm mơ nhiều mộng
Nay! Ôm tím buồn  hận suốt đời đông

Hồn lữ khách vương mang xứ Thượng !

Lê Kim Hiệp

Sài Gòn  27/6/2009