Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Ca Đoàn Kitô Vua - Holyname Church Reservoir - Melbourne

Nhân Ngày Lễ Bổn Mạng của Ca Đoàn Kitôvua - 2013


Linh Mục Đinh Thanh Bình và Ca Đoàn Kitôvua  Holyname Melbourne
1,2,3 chị em mình làm điệu chút nhe....

Kim Oanh