Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Một Đời Yêu Anh - Trần Thiện Thanh - Thanh Lan


Sáng Tác: Trần Thiện Thanh 
Tiếng Hát: Thanh Lan
Thực Hiện: Saigonpre1975