Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Không Biết Đêm Nay Vì Sao Tôi Buồn


Thơ Cảm Tác: Trầm Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh

Nhạc Sĩ: Lam Phương
Ca Sĩ: Thanh Thúy