Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Vốc Hết Tình Này!


Đêm đã dần tàn ánh nguyệt say
Hồn ta lơ lững gió quyện mây
Thả bút đôi dòng thơ cùng bạn

Tâm sự chia sầu cánh nhạn bay

Cạn chén tri âm quay quắt say
Men cay vốc hết đoạn tình buồn
Ta bạn bắt nguồn men hương mới
Ngày mai vui tới … Hạnh phúc đầy!

Kim Oanh