Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Về Một Chiều Xuân


Em về giữa một chiều xuân
Bỏ quên lời nói ngại ngần của tôi
Bỏ quên màu nắng xa xôi
Bỏ quên luôn phút bồi hồi gặp nhau

Em về chân bước vội mau
Bỏ quên dòng nước bên cầu lặng trôi
Em về quên mất cả tôi
Quên luôn góc vắng chỗ ngồi bên nhau

Em về tình chợt trở đau
Cây tình yêu nở trái sầu mùa xuân
Tôi đi giữa những bâng khuâng
Hàng cây kỷ niệm đã lần tôi qua

Khiếu Long