Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Mời Thi Nhân


Mực mài xong mời ai thư thả
Nắn nót dòng thanh nhã tình thi
Chữ lả lướt tợ cánh chim di

Tha thiết tạc khắc ghi lụa mới

Vườn thơm hương chân ai dạo bởi

Hoa lá cành khấp khởi reo vui
Ong bướm lượn lã lơi vũ khúc
Xao xuyến lòng giây phút đề thơ


Kim Oanh