Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Góc Riêng


Góc riêng em, góc riêng tôi
Dấu yêu một thưở lâu rồi cũng phai
Góc riêng người, góc riêng ai
Khu phố tình cũ ngút dài cơn mưa

Góc hôm nay, góc ngày xưa
Phải chăng hương lửa chớm vừa hư hao
Góc úa vàng, góc xanh xao
Vầng trăng cổ tích hôm nào dần xa

Góc tự tình, góc xót xa
Góc tôi buồn cũng chỉ là yêu em
Góc lạnh lùng, góc bạc đen
Góc em thăm thẳm tiếng kèn tiễn nhau ...

Khiếu Long