Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Biển Và Sóng


Biển sao hiểu nỗi lòng của sóng
Vỗ bạc đầu gọi giọng tình khan
Chẳng ưu tư phiêu bạc mây ngàn
Sóng ôm cát tuông tràn nhung nhớ
Biển rời xa có nghe Sóng thở
Nhịp nhập nhằn trăn trở ngày qua
Dấu chân xưa in cát phôi pha
Vùi chôn kín tình ta yêu Biển

Kim Oanh