Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Thơ Tranh: Tiếc Thương


Thơ: Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh