Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Góc Riêng


    ( Từ Xin Cho Tôi của Khiếu Long)

Trong tim vẫn một góc riêng
Để ai dừng bước trượt triền dốc mê
Vẫn còn mái ấm tình quê
Để ai trú ngụ mưa về ướt lưng

Trong tim ngọn lửa vẫn bừng
Để ai sưởi ấm sau vừng nắng phai
Vẫn còn hơi ấm bờ vai
Lệ tuông trôi hết đọa dày lưu vong

Trái tim dòng đục dòng trong
Trôi qua phố cũ ngồi mong thu về
Gom lá lợp bến đam mê
Góc riêng vẫn một trăng thề thuyền mơ.

Kim Oanh
9-12-2011