Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Giọt Nắng Chiều Thu Lãng Đãng


(Cảm tác từ Giọt Nắng Chiều Thu của Dương Hồng Thủy)

Nhớ em nhiều
Nhưng đếm được bao nhiêu
Trời vần vũ
Có làm siêu lòng người
Dòng sông xưa chỉ là tạm dừng thôi
Con nước lớn lại trôi về bến khác

Nhớ em nhiều
Nhưng con tim có hiểu
Run bần bật
Giật mình tỉnh giấc mơ
Làm sao giữ người như thuở nguyên sơ
Đành lỗi hẹn đành hững hờ quay bước

Nhớ em nhiều
Lòng có thước nào đo
Thu vừa chớm
Lá buồn xo rơi rung
Nắng tắt muộn phiền trơ trọi bóng câu
Tuổi xuân đâu và tình đầu thơ mộng
Đã qua rồi xao động phút thần tiên

Nhớ em nhiều
Nhưng chưa gặp phải duyên
Miền biển rộng
Trời càng cao lồng lộng
Tìm thấy gì trong giấc mộng viễn du
Chỉ là giọt nắng chiều thu … lãng đãng

Kim Oanh
10/9/2013