Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Xuân Cảm


Xuân đến rồi ư? Ta chẳng hay
Quê người lưu lạc vẫn trắng tay
Ngậm ngùi thương nhớ về quê cũ
Bao giờ Xuân mới hết đắng cay???

Mặc Thái Thủy
Gilbert, Xuân 2012