Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Thanh Thúy


Thơ: Vũ Hối
Thơ Tranh: Kim Oanh
Tâm Tình Gửi Huế


Sáng Tác: Hoàng Thi Thơ
Tiếng Hát: Thanh Thúy
Thực Hiện: Nhạc Thu Âm Trước 75