Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Vũ Hối Tặng Lê Thị Kim Oanh - Melbournẹ 15 /2/2011

Kỷ niệm Xuân Tân Mão  Bác Vũ Hối ghé nhà - Melbourne 15/2/2011


Thư Họa: Vũ Hối