Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Đồi Thông Hai Mộ - Sáng Tác Hồng Vân - Ca Sĩ Hoàng Oanh


Sáng Tác: Hồng Vân
Ca Sĩ: Hoàng Oanh
Thực Hiện: Kim Oanh