Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Nhớ Người Tưởng Bóng


Tưởng Bóng...

Ai ráng nắng chiều đìu hiu sắc
Hoàng hôn vừng se sắt tâm mê
Mây xám trôi hồn lấn cấn về
Buông hay níu trăng thề đêm cũ

Luyến tiếc chi lỡ làng sương phủ
Bóng vờn quanh tự nhủ phôi pha
Gió níu hoàng hôn, Ta níu trăng tà
Hồn mơ mộng nguyệt sa tưởng bóng.

Kim Oanh


* * *

Nhớ Người Tưởng Bóng

(Họa thơ Kim Oanh)

Chân mây hồng ửng chiều nhuộm sắc
Ta nhớ người quay quắc cơn mê
Gió ru cây, đưa bóng ai về
Môi, tóc, áo …hẹn thề năm cũ

Bóng chợt khuất mây mù che phủ
Nước sông buồn, bóng nhạt màu pha
Dáng em trôi theo nắng huy tà
Hoa, lá, bóng là đà giởn bóng

Phạm Tương Như

30/05/2014
Ảnh phụ bản của Trương Văn Phú - Sông Vĩnh Long