Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Melbourne Và Nét Thư Họa Vũ Hối


(Kính tặng Bác Vũ Hối)

Melbourne rực rỡ Xuân nồng
Mừng ai đến giữa trời hồng Úc Châu
Nét thơ tô điểm muôn màu
Người đem nét bút trải vào không gian

Tinh thần yêu nước chứa chan
Quyết tâm tranh đấu sang trang sử đời
" Việt Nam Quê Mẹ ta ơi
Trong từng nhịp thở đất trời trở trăn" (*)

Bão bùng phong tự mưa giăng
Xót xa ly khách băn khoăn Xuân về
Vầng trăng nguyệt tự tái tê
Tạm dung đất khách nẽo về xa xa

Mơ ngày hát khải hoàn ca
Cờ vàng phất phới trời xa trời gần
Quê Hương ta đẹp vô ngần
Rồng bay Phượng múa trên tầng thơ say

Melbourne Xuân mới đẹp thay!
Chào mừng Người đến thơ bay khắp trời
Khen ai nét bút tuyệt vời!
Tình thơ mộc mạc thay lời chúc Xuân.


(*) Lời Thơ của Thi sĩ Vũ Hối.

Kim Oanh
Australia Xuân Tân Mão 2011