Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Nhớ Phố Xưa


Phố Pleiku mùa hoa phượng vĩ
Thắm lòng người sao nở lá lai
Hỏi mùa hoa ba tháng chia tay
Nay ngăn cách chi dài rơi lụy.

Lê Kim Hiệp

Hè 1974