Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Vũ Hối - Thơ Luân Tâm Tặng Kim Oanh


Thư Họa: Vũ Hối