Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Viên Phấn


Vuông sân nhỏ, ai có hay
Người thư sinh học trò này
Viên phấn trắng còn quằn quại
Tựa hồn này giữa ngón tay

Tôi hiểu người, ai hiểu tôi
Đầu bút phê nhắn nhủ lời
Sao viết được lòng muốn nói
Những ngoằn ngoèo chiêm bao ơi

Hoài Tử